ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ. എം. മാധുരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടയ്ക്കല്‍ ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. എം. മാധുരി
വിലാസം ആര്യ ഭവന്‍, ആറ്റുപുറം, ഇടത്തറ-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656063266
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍