ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെ. എം. മര്‍ഫിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആല്‍ത്തറമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജെ. എം. മര്‍ഫി
വിലാസം നെട്ടൂര്‍ വീട്, ആല്‍ത്തറമൂട്, കടയ്ക്കല്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495209680
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍