ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റീന. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുല്ലുപണ
മെമ്പറുടെ പേര് റീന. എസ്
വിലാസം രാജു ഭവന്‍, പുല്ലുപണ, പുല്ലുപണ-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495374406
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ എക്കോഷോപ്പ് കണ്‍വീനര്‍