തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അച്ചന്‍കോവില്‍ ക്ഷേത്രം സീമ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
2 അച്ചന്‍കോവില്‍ സാനു ധർമരാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 അമ്പനാട് ഈസ്റ്റ് റെനിത മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 ആര്യങ്കാവ് സുജ തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 ആര്യങ്കാവ് ക്ഷേത്രം വിഷ്ണു വി എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 പാലരുവി ജെസീന്ത റോയി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ഇടപ്പാളയം ബിനിത ബിനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
8 ഫ്ളോറന്‍സ് ബിജു ഏബ്രഹാം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 കഴുതുരുട്ടി മാമ്പഴത്തറ സലീം മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 നെടുമ്പാറ ശാന്തകുമാരി റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
11 വെഞ്ച്വര്‍ എസ് ജയരാജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
12 പൂത്തോട്ടം മിനിമോള്‍ പോള്‍രാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
13 അമ്പനാട് വെസ്റ്റ് രമണി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍