ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സാനു ധർമരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അച്ചന്‍കോവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സാനു ധർമരാജ്
വിലാസം സാബു നിവാസ്, അച്ചന്‍കോവില്‍, അച്ചന്‍കോവില്‍-689696
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446364669
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ രാഷ്ട്രിയം