ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനിമോള്‍ പോള്‍രാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൂത്തോട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് മിനിമോള്‍ പോള്‍രാജ്
വിലാസം ഈസ്ഫീല്‍ഡ് എസ്റ്റേറ്റ്,നം.2 ഡിവിഷന്‍, കഴുതുരുട്ടി, കഴുതുരുട്ടി-691309
ഫോൺ 9497777570
മൊബൈല്‍ 8281328619
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ എസ്റ്റേറ്റ് വർക്കർ