ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രമണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പനാട് വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് രമണി
വിലാസം അമ്പനാട് എസ്റ്റേറ്റ്, മിഡില്‍ ഡിവിഷന്‍, കഴുതുരുട്ടി-691309
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946687199
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 4-ാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ തോട്ടം തൊഴിലാളി