ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജ തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആര്യങ്കാവ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജ തോമസ്
വിലാസം തേക്കിന്‍കാട്ടില്‍, ആര്യങ്കാവ്, ആര്യങ്കാവ്-691309
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495181817
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ അംഗനവാടി വർക്കർ