ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആര്യങ്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീമ സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അച്ചന്‍കോവില്‍ ക്ഷേത്രം
മെമ്പറുടെ പേര് സീമ സന്തോഷ്
വിലാസം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഭവന്‍, അച്ചന്‍കോവില്‍, അച്ചന്‍കോവില്‍-689696
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946573562
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍