തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാരാളി ഠൗണ്‍ റജീല ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 കണത്താര്‍കുന്നം ലൈലാബീവി മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
3 വലിയപാടം പടിഞ്ഞാറ് ഉഷാലയം ശിവരാജന്‍ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) ജനറല്‍
4 വിളന്തറ ഡോ.സി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 വലിയപാടം കിഴക്ക് റ്റി. ശിവരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
6 കടപുഴ ഷീലാകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കോയിക്കല്‍ഭാഗം കെ.സുധീര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
8 നടുവിലക്കര സിന്ധു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
9 ഉള്ളുരുപ്പ് തൃദീപ് കുമാര്‍. ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 ഐത്തോട്ടുവ വടക്ക് എന്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 ഐത്തോട്ടുവ തെക്ക് എന്‍.ശിവാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 ഐത്തോട്ടുവ പടിഞ്ഞാറ് അംബികാകുമാരി ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 കോതപുരം സുധ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
14 പട്ടകടവ് സുനിതദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത