ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐത്തോട്ടുവ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍പിള്ള
വിലാസം നീലകണ്ഠ വിലാസം, ഐത്തോട്ടുവ വടക്ക്, വെസ്റ്റ് കല്ലട-691500
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526646040
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്