ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിതദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടകടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിതദാസ്
വിലാസം കീരന്‍റയ്യത്ത്, പട്ടകടവ്, കാരാളി ജം-690521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605206907
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍