തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ഡോ.സി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : സുധ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുധ ചെയര്‍മാന്‍
2
ലൈലാബീവി മെമ്പര്‍
3
സിന്ധു മെമ്പര്‍
4
എന്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കെ.സുധീര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
തൃദീപ് കുമാര്‍. ബി മെമ്പര്‍
3
സുനിതദാസ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അംബികാകുമാരി ജെ ചെയര്‍മാന്‍
2
റ്റി. ശിവരാജന്‍ മെമ്പര്‍
3
എന്‍.ശിവാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഉഷാലയം ശിവരാജന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
റജീല ആര്‍ മെമ്പര്‍
3
ഷീലാകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍