ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍.ശിവാനന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐത്തോട്ടുവ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍.ശിവാനന്ദന്‍
വിലാസം തൊണ്ടിക്കല്‍ പുത്തന്‍പുരയില്‍, വെസ്റ്റ് കല്ലട, വെസ്റ്റ് കല്ലട-691500
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656702109
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം, കൃഷി