ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ.സി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിളന്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ.സി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
വിലാസം വിളയില്‍‌ കിഴക്കതില്‍, വലിയപാടം, വിളന്തറ-690521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447479884
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ , പി.എച്ച്.ഡി
തൊഴില്‍ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകന്‍ (വിരമിച്ചു)