തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചൂളത്തെരുവ് യു.പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 വെട്ടികുളങ്ങര അനസ്.എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 മുരിങ്ങച്ചിറ ശുഭ ഗോപകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ബൈജു.ജി.എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 കരുണാമുറ്റം സബിത വിനോദ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
6 മാമ്മൂട് ബിന്ദു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ഇലങ്കം കെ.വി.ജ്യോതി പ്രഭ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 മായിക്കല്‍‌ ശ്രീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
9 വാരണപ്പള്ളി സുസ്മിത ദിലീപ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 പാണ്ഡവര്‍കാവ് ഷീജ.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 ഈരയില്‍ ലാൽ മാളവ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
12 കുരുമ്പകര മഞ്ജു അനിൽ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ഗോപന്‍കുളങ്ങര മിഥുലേഷ് മനോഹരൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
14 ഹോമിയോ ശ്രീലത മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
15 കൊല്ലകല്‍ സുനത.എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത