ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിഥുലേഷ് മനോഹരൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഗോപന്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് മിഥുലേഷ് മനോഹരൻ
വിലാസം കടേശ്ശേരിൽ, മുതുകുളം നോർത്ത്, ചൂളത്തെരുവ്-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9207489031
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്-2
തൊഴില്‍