ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനസ്.എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടികുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് അനസ്.എ
വിലാസം പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍, മുതുകുളം നോർത്ത്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747553478
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി(ബോട്ടനി)
തൊഴില്‍ കച്ചവടം