ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശുഭ ഗോപകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുരിങ്ങച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ശുഭ ഗോപകുമാര്‍
വിലാസം അരുൺ ഭവനം, മുതുകുളം നോർത്ത്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061099297
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ .