ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബൈജു.ജി.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹൈസ്ക്കൂള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബൈജു.ജി.എസ്
വിലാസം സുകേതം, മുതുകുളം സൌത്ത്, മുതുകുളം-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8921591225
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡി.ഫാം
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം