തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 രാമപുരം വടക്ക് രാജീവ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 ഏവൂര്‍ തെക്ക് സുരേഷ പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 എസ് ആര്‍ കെ വി എല്‍ പി എസ് വാര്‍ഡ് ലീലാ ഗോകുല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പത്തിയൂര്‍ക്കാല ശ്രീലക്ഷമി ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
5 പത്തിയൂര്‍ ക്ഷേത്രം ശ്രീലേഖ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് സൗമ്യ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
7 ആറാട്ടുകുളങ്ങര മോളി വടശ്ശേരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 പത്തിയൂര്‍ തോട്ടം അമ്പിളി ഷാജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ഭഗവതിപ്പടി മാനു ചെല്ലപ്പന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 എരുവ കിഴക്ക് ആശ രാജിവ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കുറ്റികുളങ്ങര ശ്രീദേവി ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 എരുവ ജയകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 പത്തിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് സിന്ധു മധുകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 സ്പിന്നിംഗ് മില്‍ എല്‍. ഉഷ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 വേരുവള്ളി ഭാഗം ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 മലമേല്‍ഭാഗം അനിത രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
17 കരുവറ്റുംകുഴി അമ്പിളി വിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 കളരിക്കല്‍ ബി പവിത്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 രാമപുരം തെക്ക് വി. മഹേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍