ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൗമ്യ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സൗമ്യ എസ്
വിലാസം കുന്നെല്‍, പത്തിയൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്, കരിലക്കുളങ്ങര-690572
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7994901776
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.ടെക്ക്
തൊഴില്‍