തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : എല്‍. ഉഷ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : മാനു ചെല്ലപ്പന്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മാനു ചെല്ലപ്പന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
രാജീവ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
3
ശ്രീലേഖ മെമ്പര്‍
4
ആശ രാജിവ് മെമ്പര്‍
5
ശ്രീദേവി ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ജയകുമാരി ചെയര്‍മാന്‍
2
മോളി വടശ്ശേരി മെമ്പര്‍
3
സിന്ധു മധുകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4
ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍
5
അമ്പിളി വിജു മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബി പവിത്രന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
സുരേഷ പി മെമ്പര്‍
3
ലീലാ ഗോകുല്‍ മെമ്പര്‍
4
സൗമ്യ എസ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അനിത രാജേന്ദ്രന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ശ്രീലക്ഷമി ആര്‍ മെമ്പര്‍
3
അമ്പിളി ഷാജി മെമ്പര്‍
4
വി. മഹേഷ് മെമ്പര്‍