ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലീലാ ഗോകുല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ് ആര്‍ കെ വി എല്‍ പി എസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ലീലാ ഗോകുല്‍
വിലാസം കാരാവളളില്‍ ( രേവതി), ഏവുര്‍ തെക്ക്, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8606640809
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷക