തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ആറ്റുവ അഡ്വ. കെ. കെ. അനൂപ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 ചെറുമുഖ മഞ്ചു സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
3 ഇടപ്പോണ്‍ കിഴക്ക് എ. അജികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പാറ്റൂര്‍ റ്റി. വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പഴഞ്ഞിയൂര്‍ക്കോണം പുഷ്പ ബാലചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 കിടങ്ങയം ഷൈലജ സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
7 പാലമേല്‍ ജി. അജികുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 നെടുകുളഞ്ഞി ആര്‍. വിഷ്ണു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
9 തത്തംമുന്ന ബിന്ദു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം തെക്ക് മാജിദ ഫസല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം വടക്ക് ഗീതാ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
12 ഇടക്കുന്നം ശോഭാ സുരേഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 നടുവിലേമുറി വി. പി. സോണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 പടനിലം ടൌണ്‍ ബി. ശിവപ്രസാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
15 പുലിമേല്‍ തെക്ക് ശ്രീകല സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 പുലിമേല്‍ വടക്ക് സജനി ജോജി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
17 ഇടപ്പോണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത