ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീതാ അപ്പുക്കുട്ടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീതാ അപ്പുക്കുട്ടന്‍
വിലാസം മീനത്തേതില്‍, പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം, ചാരൂംമൂട്-690505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078316692
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍