ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാജിദ ഫസല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് മാജിദ ഫസല്‍
വിലാസം അന്‍ഷാദ് മന്‍സില്‍, പുതുപ്പള്ളിക്കുന്നം, ചാരൂംമൂട്-690505
ഫോൺ 04792373573
മൊബൈല്‍ 9567952327
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍