തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : സ്വപ്ന സുരേഷ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ജി. അജികുമാര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ജി. അജികുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
മഞ്ചു സന്തോഷ് മെമ്പര്‍
3
എ. അജികുമാര്‍ മെമ്പര്‍
4
ശ്രീകല സുരേഷ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശോഭാ സുരേഷ് ചെയര്‍മാന്‍
2
മാജിദ ഫസല്‍ മെമ്പര്‍
3
വി. പി. സോണി മെമ്പര്‍
4
ബി. ശിവപ്രസാദ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബിന്ദു ചെയര്‍മാന്‍
2
അഡ്വ. കെ. കെ. അനൂപ് മെമ്പര്‍
3
റ്റി. വിജയന്‍ മെമ്പര്‍
4
ഷൈലജ സുരേഷ് മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഗീതാ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
പുഷ്പ ബാലചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
3
ആര്‍. വിഷ്ണു മെമ്പര്‍
4
സജനി ജോജി മെമ്പര്‍