തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പല്ലന വടക്ക് എസ് വിനോദ് കുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 ലക്ഷ്മിത്തോപ്പ് മായ ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 ഇടപ്പള്ളിത്തോപ്പ് ദിവ്യ അശോക്‌ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 കക്കാമടയ്ക്കല്‍ സിനി മോള്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 വലിയപറമ്പ് അമ്മിണി ടീച്ചര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 എസ്സ്.എന്‍. നഗര്‍ സുജിത് എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പതിയാങ്കര തെക്ക് ഹാരിസ് എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 പതിയാങ്കര വടക്ക് ദീപു മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
9 കോട്ടേമുറി ശ്രീകല മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 മതുക്കല്‍ ലഞ്ചു സതീഷ്‌ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 പളളിപ്പാട്ട് മുറി എന്‍ സി അനില്‍ കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 ചേലക്കാട് സിയാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
13 പാനൂര്‍ തെക്ക് എ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 പാനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഷാജില മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 പാനൂര്‍ വടക്ക് റജില ടീച്ചര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
16 കുറ്റിക്കാട് സി എച്ച് സാലി മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
17 പല്ലന തെക്ക് അര്‍ച്ചന ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത