ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് വിനോദ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പല്ലന വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് വിനോദ് കുമാര്‍
വിലാസം ബിന്ദു ഭവനം (പാണ്ടവത്ത്), പല്ലന, പല്ലന-690515
ഫോൺ 9447115506
മൊബൈല്‍ 9447115506
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം