ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മായ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ലക്ഷ്മിത്തോപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് മായ ജെ
വിലാസം ശാന്ത ഭവനം, കിഴക്കേക്കര വടക്ക്, വലിയപറമ്പ്-690516
ഫോൺ 9747639525
മൊബൈല്‍ 9562820712
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം TTC
തൊഴില്‍ ആശ പ്രവര്‍ത്തക