ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാനൂര്‍ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞ്
വിലാസം പടന്നയില്‍, പാനൂര്‍, പല്ലന-690515
ഫോൺ 04792482409
മൊബൈല്‍ 9037175736
വയസ്സ് 67
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം