ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീകലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകല
വിലാസം പനവേലില്‍, പതിയാങ്കര, തൃക്കുന്നപ്പുഴ-690515
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902707386
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ NIL