ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജിത് എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എസ്സ്.എന്‍. നഗര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സുജിത് എസ്
വിലാസം മംഗലത്ത് ചിറയില്‍, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, വലിയപറമ്പ്-690516
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747564331
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രീ
തൊഴില്‍ മീന്‍ വളര്‍ത്തല്‍