തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പ്രമട്ടക്കര മനോജ്കുമാര്‍ കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
2 പാണ്ടനാട് കോട്ടയം ഷൈലജ രഘുറാം മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
3 മാടവന ജെയിന്‍ ജിനു ജേക്കബ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
4 പ്രയാര്‍ ശ്രീകല ശിവനുണ്ണി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
5 മുതവഴി വിജയകുമാര്‍ എം വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 വന്മഴി ഈസ്റ്റ് ശാന്തി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
7 വന്മഴി വെസ്റ്റ് ആശ വി നായര്‍ പ്രസിഡന്റ് ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
8 മിത്രമഠം ഏലിയാമ്മ ജോസഫ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 കീഴ്വന്മഴി ഈസ്റ്റ് വിജയമ്മ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
10 കീഴ്വന്മഴി വെസ്റ്റ് സുരേന്ദ്രന്‍നായര്‍.റ്റി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 പാണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ബിന്ദു സുനില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഗോപന്‍ കെ ഉണ്ണിത്താന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 ഇല്ലിമല അമ്മാളുകുട്ടി സണ്ണി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത