ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീകല ശിവനുണ്ണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രയാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകല ശിവനുണ്ണി
വിലാസം കിഴക്കിനേത്ത്, പ്രയാര്‍, പാണ്ടനാട് നോര്‍ത്ത്-689124
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496108598
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍