ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗോപന്‍ കെ ഉണ്ണിത്താന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗോപന്‍ കെ ഉണ്ണിത്താന്‍
വിലാസം വടക്കേടത്ത് ഗോകുലം, പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്, പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്-689506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8075998276
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍