ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈലജ രഘുറാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാണ്ടനാട് കോട്ടയം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈലജ രഘുറാം
വിലാസം ആലേലില്‍ രാം നിവാസ്, , പാണ്ടനാട് നോര്‍ത്ത്-689124
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544313008
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ ബിഎഡ്
തൊഴില്‍