തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുപ്പപ്പുറം എ.ഡി.ആൻ്റണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 ചെറുകാലിക്കായല്‍ കെ എ പ്രമോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കുട്ടമംഗലം കവിത മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
4 വാവക്കാട് നോബിൻ പി ജോൺ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 ഭജനമഠം സി.എൽ.ലെജുമോൻ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 കിഴക്കേ ചേന്നങ്കരി ഗിരിജ ബിനോദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 ഐലന്‍റ് വാര്‍ഡ് ആഷാ ജയിംസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 തെക്കേ വാവക്കാട് സബിത മനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
9 പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് എം സി പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
10 ഇടപ്പളളി വാര്‍ഡ് പ്രസീദ മിനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 പുത്തന്‍തുരം സന്തോഷ് പട്ടണം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 തോട്ടുവാത്തല ഡി.ലോനപ്പൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 അറുന്നൂറ്റുംപാടം ലിനി ആൻ്റണി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 പടിഞ്ഞാറെ കുട്ടമംഗലം ലീനാമോൾ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 തോട്ടുകടവ് ശാലിനി ലൈജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത