ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുട്ടമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് കവിത
വിലാസം മാളികച്ചിറ, കുട്ടമംഗലം, കുട്ടമംഗലം-688501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590615336
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍