തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : എം സി പ്രസാദ്
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : പ്രസീദ മിനിൽകുമാർ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പ്രസീദ മിനിൽകുമാർ ചെയര്‍മാന്‍
2
കവിത മെമ്പര്‍
3
സി.എൽ.ലെജുമോൻ മെമ്പര്‍
4
ലിനി ആൻ്റണി മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
കെ എ പ്രമോദ് ചെയര്‍മാന്‍
2
ഗിരിജ ബിനോദ് മെമ്പര്‍
3
ഡി.ലോനപ്പൻ മെമ്പര്‍
4
ലീനാമോൾ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സബിത മനു ചെയര്‍മാന്‍
2
എ.ഡി.ആൻ്റണി മെമ്പര്‍
3
നോബിൻ പി ജോൺ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സന്തോഷ് പട്ടണം ചെയര്‍മാന്‍
2
ആഷാ ജയിംസ് മെമ്പര്‍
3
ശാലിനി ലൈജു മെമ്പര്‍