ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം സി പ്രസാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് എം സി പ്രസാദ്
വിലാസം പൌവ്വത്ത്ചിറ, കൈനകരി, കൈനകരി-688501
ഫോൺ 04772724272
മൊബൈല്‍ 9446024272
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം റ്റി റ്റി സി
തൊഴില്‍ റിട്ട. അധ്യാപകൻ