ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നോബിൻ പി ജോൺവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാവക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് നോബിൻ പി ജോൺ
വിലാസം പരുത്തിക്കളം, കൈനകരി, കൈനകരി-688501
ഫോൺ 8907385676
മൊബൈല്‍ 9447787858
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ആയ്യുർവ്വേദ പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ്