തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഒറ്റമശ്ശേരി വടക്ക് സിനി സാലസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 ഇല്ലിക്കല്‍ ബെന്‍സി ജോസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 പണ്ടാരതൈ ജയിംസ് ചിങ്കുതറ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 തങ്കി മേരിക്കുഞ്ഞ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 കടക്കരപ്പള്ളി സതി അനില്‍കുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ബീന.കെ.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കൊട്ടാരം മിനി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 കണ്ടമംഗലം പി.ഡി.ഗഗാറിന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 പവര്‍ഹൌസ് അമ്പിളി മുരളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 മഞ്ചാടിക്കല്‍ ചന്ദ്രദാസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 കുഞ്ഞിതൈ ബിന്ദു ഷിബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 തൈക്കല്‍ബീച്ച് ജാന്‍സി ബെന്നി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 വട്ടക്കര റ്റി.കെ.സത്യാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ഒറ്റമശ്ശേരി തെക്ക് സ്റ്റാലിന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍