ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയിംസ് ചിങ്കുതറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പണ്ടാരതൈ
മെമ്പറുടെ പേര് ജയിംസ് ചിങ്കുതറ
വിലാസം ചിങ്കുതറ, ഒറ്റമശ്ശേരി, തൈക്കല്‍-688530
ഫോൺ 9446041108
മൊബൈല്‍ 9446041108
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 7-ാം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചു
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനം