ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജാന്‍സി ബെന്നിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൈക്കല്‍ബീച്ച്
മെമ്പറുടെ പേര് ജാന്‍സി ബെന്നി
വിലാസം പുന്നയ്ക്കല്‍, തൈക്കല്‍, തൈക്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086956934
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി