തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : ജയിംസ് ചിങ്കുതറ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : സതി അനില്‍കുമാര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സതി അനില്‍കുമാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
സിനി സാലസ് മെമ്പര്‍
3
ബീന.കെ.കെ മെമ്പര്‍
4
ചന്ദ്രദാസ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
മിനി ചെയര്‍മാന്‍
2
ജാന്‍സി ബെന്നി മെമ്പര്‍
3
സ്റ്റാലിന്‍ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബിന്ദു ഷിബു ചെയര്‍മാന്‍
2
ബെന്‍സി ജോസ് മെമ്പര്‍
3
അമ്പിളി മുരളി മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
റ്റി.കെ.സത്യാനന്ദന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
മേരിക്കുഞ്ഞ് മെമ്പര്‍
3
പി.ഡി.ഗഗാറിന്‍ മെമ്പര്‍