തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഉളവയ്പ് വിജയമ്മ ലാലു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 ചുടുകാട്ടുപുറം അംബിക ശശിധരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 തേവര്‍വട്ടം ഡി വിശ്വംഭരന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പൂച്ചാക്കല്‍ പ്രിയമോള്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 പൊന്‍പുറം കെ സി വിനോദ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 നഗരി രതി നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 ആറ്റുപുറം ആശ സുരേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 മണപ്പുറം ബി ഷിബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 സബ് സ്റ്റേഷന്‍ സിന്ധു എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
10 ചീരാത്തുകാട് ജോഷി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 പനിയാത്ത് പി വി രജിമോന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
12 ശ്രാമ്പിക്കല്‍ ബിജോയ് കെ പോള്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സി (എം) വനിത
13 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി കവിത സജീവന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
14 മണിയാതൃക്കല്‍ എബ്രഹാം ജോര്‍ജ്ജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വിമല്‍ രവീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍