ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജോഷിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചീരാത്തുകാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജോഷി
വിലാസം അനൂപ് നിവാസ്, മണപ്പുറം, മണപ്പുറം-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8304832783
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എല്‍ ഐ സി ഏജന്‍റ്