ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശ സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റുപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ആശ സുരേഷ്
വിലാസം പടിഞ്ഞാറെ കൊരണിയില്‍, തേവര്‍വട്ടം, പൂച്ചാക്കല്‍-688526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8590698677
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ സേവനം